Fagpersoner

Forebyg og beskyt

I dit arbejde med børn og unge er den rigtige viden afgørende

Som fagperson kan du medvirke til at forebygge, at børn og unge udsættes for og potentielt skades af uhensigtsmæssige påvirkninger af seksuel karakter. I fællesskab kan voksne tage ansvar for at skabe samt styrke fundamentet for en sund kultur blandt børn og unge i forhold til det at bruge, færdes samt navigere på de digitale medier og platforme.

Hent vores nye rapport eller rapporten i pixibogs-format gratis, og anvend vores materialer i din undervisning eller andre sammenhænge

Uhensigtsmæssige seksuelle påvirkninger på de digitale medier og platforme

I dag eksponeres børn og unge i langt højere grad end tidligere for seksuelle påvirkninger, der potentielt kan være skadelige, og som influerer på deres forestillinger om og forhold til seksualitet og krop samt deres måde at skabe og indgå i relationer til andre mennesker på.

De mange og forskellige seksuelle påvirkninger, som børn og unge møder på de digitale medier og platforme sker både direkte og indirekte, hvorfor det ofte kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke påvirkninger der er skadelige for dem, og på hvilken måde de er skadelige.

Eksempler på skadeligt seksuelt indhold og handlinger, som børn eller unge kan blive udsat for eller udsætte andre for, er bl.a. ulovlig billeddeling, sexting, grooming samt forskellige typer porno, som er grænseoverskridende og krænkende.

Forebyg, skab og styrk

Afgørende for børn og unges generelle trivsel, læring og udvikling er, at de voksne omkring dem samarbejder om at forebygge, at børn og unge eksponeres for indhold og handlinger som kan skade dem, samt vejleder og støtter dem i at udvikle en sund måde at håndtere sådanne udfordringer på.

Som fagperson har du indblik i børn og unges hverdagsliv på tværs af forskellige kontekster. På baggrund af din faglighed og erfaring, kan du observere, vurdere og intervenere ift. kulturen bl.a. ved at vejlede børn og unge i deres læreprocesser omkring det at skabe og indgå i relationer både i den fysiske og den digitaliserede samt virtuelle verden. På den måde kan du være med til at forebygge, at de kommer til skade eller utilsigtet skader andre med f.eks. grænseoverskridende eller krænkende adfærd.

I forhold til det at skulle arbejde med tabuiserede og svære emner af seksuel karakter, kan du som fagperson have en fordel. Din relation til børn og unge er en anden end den, de har til deres forældre; fordelen består i, at nogle børn og unge kan have nemmere ved at tale med dig end med forældrene om bl.a. seksualiserede emner. Vigtigt er, at du altid er åben for at gå i dialog og er respektfuld, og at du derigennem er med til at aftabuisere seksuelle emner – også selvom du måske er usikker på, hvordan du skal forholde dig, og hvad du skal gøre i de konkrete situationer.

Få dybdegående viden og konkrete redskaber

Når du som fagperson inden for børne- og ungeområdet skal arbejde med at skabe og styrke fundamentet for en sund kultur omkring det at bruge, færdes og navigere på de digitale medier og platforme samt forebygge, at børn og unge udsættes for og potentielt skades af uhensigtsmæssige påvirkninger af seksuel karakter, kræver det en særlig viden.

Desværre viser det sig, at der blandt nogle fagfolk mangler dybdegående viden om børn og unges seksualitet – bl.a. viden om, hvad der er normal udvikling; hvilke former for interesser og adfærd hos børn og unge, der kan være udtryk for følgevirkninger af uhensigtsmæssige seksuelle påvirkninger; viden om forskellige risici på de digitale medier og platforme; samt viden om, hvad du skal gøre, hvis et barn eller en ung er blevet skadet – krænket eller udsat for overgreb.

Den viden og de metoder, du har brug for, kan du få hos os.

Brug for hjælp

Oplever du bekymrende adfærd hos børn og unge i enten hjem, institution, skole eller på ungdomsuddannelse, der kan relateres til deres brug af digitale medier eller færden på digitale platforme, så kontakt os i vores gratis telefonrådgivning eller find inspiration og viden om forskellige relevante emner under menuen Viden om.

Støt og hjælp

Du kan bidrage som medlem, frivillig og økonomisk til at vi kan nå ud til alle skoler og forældre med information og rådgivning.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i seneste nyt og input til at styrke børn og unge.

Scroll to Top

Brug for hjælp
Kontakt os, hvis du oplever bekymrende adfærd hos børn og unge i enten hjem, institution, skole eller på ungdomsuddannelse, der kan relateres til deres brug af digitale medier eller færden på digitale platforme – og som er af seksuel karakter.

Kontakt os og få personlig rådgivning

Onsdage kl. 15 – 17

Udenfor vores gratis telefoniske rådgivningstid, kan du vælge at sende en besked

Det digitale univers står åben for enhver

Få guiden tilsendt som pdf: “Beskyt børn mod online pornografi”

*Du skrives samtidig op til at modtage mails med viden, rådgivning og tilbud. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Dine personoplysninger behandles efter gældende
persondatalov jf. vores Privatlivspolitik.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.