Forældre

Forebyg, skab og styrk

Vis oprigtig interesse for dit barns liv på nettet

Børns udvikling påvirkes af verden

Få dybdegående viden og konkrete redskaber

For at du som forælder eller pårørende har mulighed for at skabe og styrke fundamentet for en sund kultur omkring det at bruge, færdes og navigere på de digitale medier og platforme, kræver det, at du ved, hvad du skal være opmærksom på, samt hvordan du kan vejlede og støtte dit barn i at forstå og navigere både i den fysiske og digitale verden.

Ikke mindst er det vigtigt, at du har et tilstrækkelig oplyst grundlag for, hvad du skal gøre, hvis dit barn oplever uhensigtsmæssige seksuelle påvirkninger eller bliver udsat for direkte overgreb. Den viden og de redskaber, du har brug for, kan du få hos os. Vigtigst af alt er, at du interesserer dig for dit barns aktiviteter på nettet, så I sammen kan tale om det sjove, det bekymrende, det lovlige, det lærerige osv. Det danner grundlag for åbenhed og afmystificering for både barn og voksen.

Rådgivning og foredrag

Oplever du bekymrende adfærd hos børn og unge i enten hjem, institution, skole eller på ungdomsuddannelse, hvor mistanken er mediernes negative påvirkninger af børn og unges selvværd og seksuelle udvikling, kan du få en snak om bekymringen og vejledning til håndtering af den konkrete situation. 

Beskyt børn

Som medlem får du...

  • mulighed for individuel rådgivning.
  • medlemspriser på diverse aktiviteter.
  • et nyhedsbrev for medlemmer.

Et personligt medlemskab koster 200,- kr. for 365 dage – fungerer som et abonnement med automatisk betaling året efter indmeldelse.

Mere om påvirkningen af barnets udvikling

Hvor børn og unges udforskning og erfaringsdannelse tidligere primært skete gennem sociale interaktioner med andre mennesker og via medier som f.eks. bøger, magasiner, radio og TV i den fysiske og analoge verden, sker denne udviklingsproces nu i stort omfang også på de digitale medier gennem deres brug af computere, tablets og smartphones. Udviklingen er sket i så hastigt et tempo, at der undervejs i processen ikke er blevet tænkt så meget over, hvordan og i hvilket omfang de digitale medier og platforme samt det indhold, der er på dem, påvirker os på forskellige måder. Så selvom det er blevet en naturlig del af voksne, børn og unges liv at færdes og navigere både i den fysiske og den digitaliserede samt virtuelle verden, er der meget at være opmærksom på.

Meget af det indhold, der findes på de digitale platforme, er præget af en seksualisering, der allerede i en tidlig alder påvirker børns forestillinger om og forhold til seksualitet og krop. Desuden kan deres måde at indgå i relationer til andre mennesker også påvirkes. I værste fald – og oftere end man tror, har børn og unge, uden deres forældres vidende, mulighed for direkte og uhindret adgang til pornosider, hvis indhold kan være meget voldsomt, og som kan have forskellige skadelige følgevirkninger alt afhængig af barnets eller den unges alder, temperament og modtagelighed.

Ikke alene indholdet på de digitale medier og platforme har betydning for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Måderne hvorpå de bruges, og den måde man færdes og navigerer på dem, er også af afgørende betydning for børn og unges erfaringer med at skabe relationer til andre mennesker og at være i dem. Børn og unge handler ofte uovervejet og baseret på følelser, hvorved de potentielt på forskellig vis og i mere eller mindre grad kan skade sig selv eller utilsigtet påføre andre skade.

Af eksempler på skadelige handlinger, som dit barn kan blive udsat for eller udsætte andre for, er bl.a. ulovlig billeddeling, sexting og grooming, som er grænseoverskridende og krænkende.

Det er derfor afgørende, at du som forælder tager ansvar for at forebygge, at dit barn kommer ud for sådanne situationer, og at gøre dette forudsætter, at du har viden, der gør dig i stand til at kende og være opmærksom de risici, der er ved at bruge, færdes og navigere på de sociale medier og platforme.

At skabe sunde rammer for dit barns færden i den digitale og virtuelle verden kan opleves som en uoverskuelig opgave. Som forælder oplever man ofte situationer, hvor man er i tvivl om, hvad man skal gøre, og hvordan man skal reagere og handle. Særligt i forhold til børn og unges seksualitet mangler forældre viden om, hvad der er normal udvikling, og hvilke former for interesser og adfærd hos børn og unge, der kan være udtryk for følgevirkninger af uhensigtsmæssige seksuelle påvirkninger.

De seksuelle påvirkninger på de digitale medier og platforme kan både ske direkte og indirekte, hvorfor det ofte kan være vanskeligt for både voksne, børn eller unge at gennemskue, hvad der er uhensigtsmæssigt og skadeligt.

Som forælder kan man være tilbøjelig til at underkende betydningen af påvirkningerne, fordi man mangler den nødvendige viden, der skal til for at kunne vurdere betydningen og vælge den mest hensigtsmæssige måde at handle på i den specifikke situation.

Seksualitet og relaterede emner er som regel ikke noget, der som en naturlighed tales om mellem forældre og børn eller unge.

For at styrke dit barns kompetencer i forhold til at forholde sig kritisk og reflekterende i den digitale verden samt for at støtte dit barn i dets udforskning af egne grænser og at lære det at respektere andres grænser, kræver det, at du tør springe ud i at tage snakken med dit barn om svære og tabuiserede emner, der kan være vanskelige og intime at tale om.

Støt og hjælp

Du kan støtte vores arbejde ved at blive medlem, gennem økonomiske bidrag eller ved at gøre en forskel som frivillig og deltage i arbejder.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i seneste nyt og bliv inspireret til at støtte børn og unge.

Scroll to Top

Brug for hjælp
Kontakt os, hvis du oplever bekymrende adfærd hos børn og unge i enten hjem, institution, skole eller på ungdomsuddannelse, der kan relateres til deres brug af digitale medier eller færden på digitale platforme – og som er af seksuel karakter.

Kontakt os og få personlig rådgivning

Onsdage kl. 15 – 17

Udenfor vores gratis telefoniske rådgivningstid, kan du vælge at sende en besked

Det digitale univers står åben for enhver

Få guiden tilsendt som pdf: “Beskyt børn mod online pornografi”

*Du skrives samtidig op til at modtage mails med viden, rådgivning og tilbud. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Dine personoplysninger behandles efter gældende
persondatalov jf. vores Privatlivspolitik.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.