Lærere

Undervis med unges stemmer om online porno

- Rapport til seksualundervisning

Få fakta til seksualundervisning om hvordan bl.a. sociale medier påvirker unges seksualitet. Foreningen Mediesundhed for børn og unge har udarbejdet en landsdækkende rapport i 2021.

Få fakta og citater fra 725 unge mellem 15 – 18 år om, hvordan bl.a. sociale medier påvirker opfattelsen af seksualitet og relationer. 

Det var rigtigt interessant for eleverne at læse og diskutere ud fra andre unges holdninger og oplevelser med fordele og ulemper ved seksuelt indhold online.

Gymnasielærer i samfundsfag, historie og business

Udarbejdet i 2021 i samarbejde med Sociolog og Fremtidsforsker Eva Steensig, MyResearch & Analyse Danmark samt Mediesundhed for børn og unge.

Fra kropsidealer til krænkelser: Det får du i rapporten

Visuelt indhold

Citater, grafer og videoer til undervisning

Hverdagen med sex online

Få indsigt i, hvordan unge bruger seksuelt indhold online og hvordan de er eksponeret - frivilligt som ufrivilligt

Konsekvenser

Hvordan eksponering kan påvirke unges tanker, adfærd og seksuelle relationer

Sex versus porno

Unges syn på, hvad forskellen er

Køn

Hvad piger og drenge kan opleve forskelligt

Ønsker fra de unge

Unges ønsker til samfundet & seksualundervisning

Anbefalinger fra eksperter

Forord, anbefalinger og tips til mere research

I august 2023 blev seksualundervisning obligatorisk på skoleskemaet for elever på gymnasiale uddannelser.

Mediesundhed for børn og unge”, gymnasieskoler landet over, Aarhus Business College og DIGIchat udvikler med midler fra “Undervisningsministeriet” læringsspillet “SEXSNAK”. DIGIchat Print&Play har udviklet flere faglige læringsredskaber der på en lærende og fængende måde skaber grobund for bedre trivsel og større indsigt i den digitale verden. Læringsspillene er målrettet undervisere og unge i udskolingen og gymnasieskolen.

SEXSNAK” er er det første læringsspil om grænser, samtykke, krop, sex, og porno. Gamificering af emnet er banebrydende og en helt ny måde at arbejde med seksualundervisning på. Læringsspillet bliver det første af sin slags, og du kan her på hjemmesiden gratis downloade spillet, så du let kan facilitere undervisningen.

Download gratis PIXI PDF med temaer

§ 29: Seksualundervisning i et digitalt perspektiv

Unge efterlyser, at seksualundervisning i skolen bl.a. giver dem viden om:

 • hvordan porno påvirker dem
 • hvilken forskel, der er på sex og porno
 • hvad et ansvarligt forbrug af sexuelt indhold online er for unge

Med fakta og citater fra 725 unge, kan du med rapporten fra 2021 i hånden facilitere en seksualundervisning, der imødekommer unges ønsker om at aftabuisere, at de bliver påvirket af sex og porno online. Vilkår for online grænser og samtykke rykker sig konstant.

Rapporten præsenterer unges oplevelser med online sex og porno med resultater fra den første landsdækkende undersøgelse i Danmark udført med kvantitativ og kvalitativ metode.

Den er udarbejdet af forening Mediesundhed for børn og unge i samarbejde med Sociolog og Fremtidsforsker Eva Steensig, MyResearch & Analyse Danmark. 

Rapporten fra 2021 viser bl.a., at

 • unge bliver ufrivilligt eksponeret for sex og porno på sociale- og digitale medier
 • sexuelt indhold online kan påvirke unges selvbilleder, adfærd,  kropsidealer og forventninger til sex, herunder øge nervøsitet  
 • grænser kan blive overskredet, når man modtager og deler billeder som fx dickpics
 • porno kan medvirke til, at unge overskrider egne eller andres grænser
 • sex og porno online inspirerer til seksuelle oplevelser, som nogle unge oplever som krænkelser og grænseoverskridende
 • nogle unge kan blive afhængige af at se porno 

Unge viser tegn på, at sex og porno på bl.a. sociale medier har konsekvenser for, hvilket syn de har på kropsidealer, hinanden og hvilke former for sex, de vil prøve.

Rapporten beskriver også tegn på, at grænser for, hvad der deles fx af billeder rykker sig hele tiden. Deling af nøgenbilleder har også gjort det muligt, at unge bruger sig selv som et salgsprodukt på platformen OnlyFans.

I hvilken grad, at disse fakta mindsker unges oplevelse af tryghed og intimitet i seksuelle relationer, kan være et vigtigt emne i seksualundervisning.

De unge beretter bl.a. om, at:

 • jo mere porno unge ser, jo flere former for sex ser de - også de mere ekstreme
 • online porno påvirker den seksuelle adfærd, herunder øger nervøsitet for sex og forventninger til præstation
 • de vil gøre ting, som kan stamme fra porno
 • de tænker mere over egne kønsdele
 • det kan ændre den måde, de har lyst til at være sammen med personer på, som de er tiltrukket af
 • porno online er en direkte inspirationskilde til seksuel adfærd og hvordan partneren kan se ud

Nej. I Danmark er der ingen lov om webfiltre for unge, når det gælder eksponering for sex og porno online.  Men en del unge fortæller i rapporten fra 2021, at de 

 

 • ufrivilligt får reklamer for pornosites på de sociale medier 
 • ufrivilligt støder på seksuelt indhold og henvendelser på sociale medier, selvom de ikke selv søger efter det

Samtidigt beretter flere unge om følgevirkninger af en ufiltreret adgang til seksuelt indhold online, der i høj grad sætter digital samtykke på dagsordenen. Eksponeringen kan

 

 • påvirke, hvilke former for sex, unge overvejer at prøve
 • øge nervøsitet for at have sex
 • påvirke den seksuelle adfærd negativt
 • give forvrængede forventninger til sex og egne kropsidealer 
 • skabe afhængighed på godt og ondt

Hvis unge - på forhånd - kendte til disse risici - ville de så ønske et digitalt samtykke?

Rapporten fra 2021 viser bl.a, at piger i høj grad bliver mere påvirket af online sex og porno, end drenge gør. Kan dette give et ulige  udgangspunkt for samtykke og grænser online, fx ved deling af nøgenbilleder?

Statistik viser, at 

 • drenge oplever flere positive effekter ved at se porno end pigerne gør
 • drenge bruger porno til at regulere egne følelser i højere grad end pigerne
 • piger føler sig mere generede og utrygge ved at blive udsat for seksuelt indhold online
 • piger synes også mere end drenge, at porno påvirker den seksuelle adfærd og at pornoinspireret sex kan overskride egne grænser 

Ja, rapporten viser ihvertfald, at unge er eksponeret frivilligt - og ufrivilligt - for seksuelt indhold online. Dette påvirker bl.a. unges

 

 • opfattelse af hinanden som seksuelle objekter
 • evne til at blive hårdføre - men også evnen til at kende og mærke egne grænser
 • grænser kan blive overskredet, når de modtager dickpics
 • oplevelse af, at porno kan påvirke til at overskride egne eller andres grænser
 • nervøsitet over at have sex med andre

Hvor går grænsen? Og hvem skal sætte den? 

Ja, rapporten fra 2021 giver dig 53 tal grafer for 29 emner indenfor unges oplevelser med online sex og porno i hverdagen. Det gælder bl.a. for

 

 • hvor og hvordan unge bliver eksponeret for sex og porno online
 • hvordan dette påvirker deres seksuelle tanker, adfærd og relationer
 • Opfattelser af sex versus porno
 • hvad drenge og piger kan opleve forskelligt, herunder hvilke grænser og kropsidealer, de har
 • hvilke ønsker de har til seksualundervisning og samfundets institutioner for at sikre mental trivsel 

Brug beretninger fra 725 unge om, hvordan online sex og porno påvirker deres selvbillede, kropsidealer og forventninger til sex og hinanden.

De unges udtalelser finder du i en rapport fra 2021, der er et resultat af Forening for Mediesundhed børn og unges landsdækkende undersøgelse af, hvordan eksponering for online indhold af seksuelt og pornografisk karakter  påvirker unges mentale trivsel. 

I dag bliver porno præsenteret for de unge af algoritmer på sociale medier og deciderende pornosites. Det er ikke længere væk end deres smartphones, fra de er 6 - 7 år.  Rapporten består af en række af forskellige elementer, som du kan bruge i din undervisning: 

 • 6 ønsker fra unge til seksualundervisning og til samfundet
 • 19 citater
 • 29 forskellige emner
 • 53 tal grafer
 • Videolink til konference om emnet på Christiansborg 
 • Videolink til høring i Ligestillingsudvalget
 • Link til:
 • Lovgivning i Danmark om deling af krænkende materiale
 • TedX Talk om compulsive sexual behaviour af PhD Casper Schmidt
 • Eksempler på love i udlandet
 • Udenlandske  organisationer med mere materiale
 • Og meget mere

Dit næste skridt

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.