Privatlivspolitik

Pr. 28.08.2019

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 

Mediesundhed for børn og unge er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: 

Adresse: Mejeribakken 6C, 3540 Lynge

CVR: 33819242

Telefonnr.: 21613248

Mail: kontakt@mediesundhed.dk 

Hjemmeside: www.mediesundhed.dk 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Registrering til nyhedsbrev:  
 • Navn og mailadresse.
 1. Medlemsoplysninger:  
 • Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse, betaling.
 1. Oplysninger om frivillige:  
 • Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og mailadresse.
 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.
 • Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest).
 1. Oplysninger ved donation:
 • De oplyste personoplysninger informationer inkl. evt. CPR, som videregives til SKAT, hvis der ønskes fradrag for donationen.

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:  

 • Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn. 
 • Sociale medier eller andre kanaler, som er offentligt tilgængelige.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:  

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.  
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig.  
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger.  
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger. 

Formålene med at behandle oplysninger om registrerede til nyhedsbreve:  

 • At kunne sende nyhedsbreve. 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:  

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev. 
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:  

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen.  
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling.
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre), som arbejder med børn under 15 år).  
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende. 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er: 

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter.
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.  
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og øvrige aktiviteter.  
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen.  
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig, som bruger eller som registreret til nyhedsbrev: 

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig, når dit medlemskab er ophørt, og du er afmeldt Nyhedsbrev.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, når du ikke ønsker at være tilknyttet og er afmeldt Nyhedsbrev.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige, registreret til nyhedsbrev og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. 

Dine rettigheder 

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).  
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret). 
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).  
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).  
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.  
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet). 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger. 

Revision af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Brug af cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.

Vores brug af cookies på dette website

På mediesundhed.dk bruger vi cookies fra ex. Google Analytics og pixels fra Facebook. Vi bruger cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og til statistik, så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information, du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi tillige cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services. Der lagres ingen personhenførbare oplysninger i vores cookies.

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Besøgende på vores hjemmeside tilkendegiver accept af disse statistik-cookies. Hvis man slår cookies fra i sin browser, vil man dog fortsat kunne bruge vores hjemmeside. Vejledning i, hvordan du sletter eller blokerer for cookies, findes normalt i din browsers hjælpefil.

Scroll to Top

Brug for hjælp
Kontakt os, hvis du oplever bekymrende adfærd hos børn og unge i enten hjem, institution, skole eller på ungdomsuddannelse, der kan relateres til deres brug af digitale medier eller færden på digitale platforme – og som er af seksuel karakter.

Kontakt os og få personlig rådgivning

Onsdage kl. 15 – 17

Udenfor vores gratis telefoniske rådgivningstid, kan du vælge at sende en besked

Det digitale univers står åben for enhver

Få guiden tilsendt som pdf: “Beskyt børn mod online pornografi”

*Du skrives samtidig op til at modtage mails med viden, rådgivning og tilbud. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Dine personoplysninger behandles efter gældende
persondatalov jf. vores Privatlivspolitik.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.