”Mediesundhed for børn og unge” står bag rapporten “Ny dansk viden om hvordan digitalt indhold af pornografisk karakter påvirker danske børn og unge – set fra et ungeperspektiv”

Den landsdækkende undersøgelse er den største danske af sin art, og viser os hvordan de unge lever deres liv med de digitale platforme og hvordan det influerer.

Se oplæggene fra konferencen på Christiansborg d. 11 november 2021

Om indsatsen

Ny dansk viden… om unge og porno 

Mediesundhed for børn og unge har med fondsmidler udviklet projektet “Ny dansk viden om hvordan digitalt indhold af pornografisk karakter påvirker danske børn og unge – set fra et ungeperspektiv”

Undersøgelsen belyser vha. fokusgrupper, dybdeinterview, og en landsdækkende kvantitativ analyse, hvordan danske børn og unge påvirkes af de forskellige seksuelle påvirkninger de møder på de digitale medier og platforme.

Analyserne mundede ud i kvalitative- og kvantitative rapporter, en høring på Christiansborg d.15 september 2021 – se høringen HER, samt en større offentlig rapport.

Rapporten vil blive formidlet på konferencen på Christiansborg d.11 november 2021, hvor rapporten og alle væsentlige findings vil blive formidlet af sociolog og fremtidsforsker, Eva Steensig. John Halse, senior psykolog vil debattere undersøgelsen, Stine Bosse præsentere internationale tiltag, og Birgitte Vind (S) og Karina Lorentzen (SF) fremlægger deres tilgange.

I 2022 vil der være indsatser der skal sikre en bred udbredelse af projektets resultater, og til dette vil der blive søgt flere fondsmidler og økonomisk støtte.

Teamet bag indsatsen 2021

Heidi Als Ringheim

• Formand (medstifter)
• Par- og Traumeterapeut, Sexolog med speciale i pornoafhængighed

Heidi Als Ringheim står for den faglige sparring og vidensdeling til analysebureauerne og fagkonsulenterne på den kvalitative og kvantitative undersøgelse. Hun har 20 års erfaring med pornografiens aftryk på det enkelte individ, og et internationalt netværk.

• Telefon 3113 9778
• heidi@mediesundhed.dk

Kuno Sørensen

Kuno Sørensen

• Assistant Professor
• Autoriseret psykolog (cand. psych.)


Kuno Sørensen er involveret i projektet som faglig konsulent på baggrund af hans mange års arbejde i Red Barnet med temaer om børn, seksualitet og overgreb.

Stine Bosse

Stine Bosse

Stine Bosse er en forretningskvinde med et globalt mindset. Hun er dedikeret og ambitiøs omkring mål, vækst og arbejder fuldtid i adskillige større bestyrelser. Hun er også formand for TechDK Kommisionen, der ser på hvordan digitaliseringen påvirker vores tilværelse, vores arbejdsliv, de sociale relationer og samfundets bærende institutioner. Stine Bosse er involveret i projektet som strategisk sparringspartner, og hun bidrager med hendes enorme viden omkring strategisk formidling at den landsdækkende kvantitative analyse, og samtidig vil hun være at træffe på konferencen på Christiansborg i efteråret 2021. Hendes motivation er større velfærd, tryghed og lighed.

Casper Schmidt

Casper Schmidt

• Assistant Professor
• Aalborg University
• Ph.d., psykolog (cand. psych.)


Casper Schmidt er involveret i projektet som strategisk samarbejdspartner, og står for at udvikle de kvantitative spørgsmål til undersøgelsen i kraft af hans erfaring med hjerneforskning og psykiatriske målgrupper, som bærer præg af afhængighed.

Sanne Westergaard

Sanne Westergaard

• Chefkonsulent
• Cand. comm. psych.


Sanne Westergaard har det overordnede overblik og sidder med alt fra strategien, koordinering, afvikling af følgegruppemøder, forhandlinger, research, strategiske samarbejdspartnere, afvikling af konferencen, evalueringer, PR og øvrige formidlingsopgaver.

• Telefon: 3131 5657
• Westergaard.sanne@gmail.com

Eva Steensig

Eva Steensig

• Sociolog og samfundsanalytiker
• Steensig Partners A/S
• Master Degree Sociologi

Eva Steensig har det overordnede ansvar for gennemskrivningen af projektrapporten baseret på de to analyse-dele og projektets formål. Rapporten leveres til UVM, samt forelægges i Folketinget ved foretræde.

Brian Neiiendam

• Direktør, partner
• MyResearch
• Cand.merc.mat

Brian Neiiendam har ansvaret for gennemførelsen af den kvantitative analyse dvs. programmering af spørgeskemaet, samarbejdet med projektets partnere mht. feltarbejdet samt udarbejdelse af rapport til projektgruppen.

Randi.jpeg

Randi Theil

• Fhv. sekretariatsleder i Kvinderådet
• cand. mag

Randi har gennem mange år arbejdet med køn, ligestilling og kvinders rettigheder og har stor erfaring med projektledelse og NGO-samarbejde inden for feltet. Hun har haft særligt fokus på kønsbaseret vold mod kvinder i alle dens former, herunder digitale krænkelser. Randi sidder i Følgegruppen bag indsatsen.

Anna Bjerre

Anna Bjerre

• Direktør og stifter af GirlTalk.dk
• cand. psych.aut.Anna Bjerre er direktør og stifter af GirlTalk.dk, der er en non-profit, som hjælper og rådgiver 12-24 årige piger til bedre trivsel. De tilbyder bl.a. støttende samtaler, psykologforløb, og deres online rådgivning har 125 rådgivere der udfører ca 7000 samtaler årligt. Anna sidder i følgegruppen for indsatsen, og støtter op om de budskaber og analyser Mediesundhed for børn og unge udfører.

Inspiring Denmark

Kurt Kiilerich Frederiksen

• Konsulent
• Entreprenør
• Cand. oecon.


Kurt Kiilerich Frederiksen står for projektets årsregnskab, økonomi og administration. Han har mange års erfaring med administration af forskellige eksternt finansierede projekter. I dette projekt står han for årsregnskab, løn, honorar samt sikrer at budgettet overholdes.

Marianne Hjelm Parastatis

• Head of Qualitative Research
• Analyse Danmark
• Cand.merc.int.


Marianne Hjelm Parastatis er ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af den kvalitative del af projektet, herunder udarbejdelse af spørgeguide, gennemførelse af minigrupper og individuelle interviews. Marianne har arbejdet med kvalitativ research og projekter af følsom karakter i mere end 20 år og forelæser på KU og CBS om kvalitativ metode.

I dag er der aldersbegrænsninger for alkohol, gaming, og cigaretter, men alle børn og unge har adgang til hård porno på deres mobil i jakkelommen. Børn og unge har været meget alene med skærmtid under COVID, og de er kun ét klik væk fra hård porno, der kan påvirke deres adfærd og mentale sundhed.

Vi laver hos ”Mediesundhed for børn og unge” en anonym landsdækkende undersøgelse af hvad 15-18 årige unge møder af pornoficeret materiale, på de digitale platforme.

Dataindsamlingen er afsluttet i slutning af april og en ekspertgruppe er nedsat til at udtrække alle relevante tal og data fra de mange indkomne besvarelser. 

Vi siger STOR TAK til de ca 900 unge mellem 15 til 18 år fordelt over hele landet, der har deltaget.
LinkedIn

Om Mediesundhed for børn og unge

Mediesundhed for børn og unge har modtaget fondsmidler til realisering af en landsdækkende kvantitativ undersøgelse og analyse. 
Projektet skal belyse hvordan danske børn og unge påvirkes af de forskellige seksuelle påvirkninger de møder på de digitale medier og platforme.

I dag eksponeres børn og unge i langt højere grad end tidligere for 

seksuelle påvirkninger, der potentielt kan være skadelige, og som influerer på deres forestillinger om og forhold til seksualitet og kropsamt deres måde at skabe og indgå i relationer til andre mennesker på. 

Analyserne munder ud i en offentlig rapport og i november 2021 afvikles en konference på Christiansborg med efterfølgende indsatser for bred udbredelse af projektets resultater.

 

Støt og hjælp

Du kan bidrage som medlem, frivillig og økonomisk til at vi kan nå ud til alle skoler og forældre med information og rådgivning.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i seneste nyt og input til at styrke børn og unge.

Scroll to Top

Brug for hjælp
Kontakt os, hvis du oplever bekymrende adfærd hos børn og unge i enten hjem, institution, skole eller på ungdomsuddannelse, der kan relateres til deres brug af digitale medier eller færden på digitale platforme – og som er af seksuel karakter.

Kontakt os og få personlig rådgivning

Onsdage kl. 15 – 17

Udenfor vores gratis telefoniske rådgivningstid, kan du vælge at sende en besked

rapport

FÅ RAPPORTEN 

”Mediesundhed for børn og unge” står bag rapporten “Ny dansk viden om hvordan digitalt indhold af pornografisk karakter påvirker danske børn og unge – set fra et ungeperspektiv”

Undersøgelsen viser os hvordan de unge lever deres liv med de digitale platforme og hvordan det influerer.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.