Påvirker pornografi børn og unges mentale sundhed

Blogindlæg af  Mediesundhed for børn og unge

Hvilken rolle spiller pornografi i unge menneskers liv, og hvordan påvirker det deres trivsel og mentale sundhed?

Det er et mål for foreningen at finde svar på dette spørgsmål ved at gennemføre en aktuel undersøgelse og kortlægning af pornografiens indvirkning på børn og unge. Den skal belyse omfang og evt. skader ved, at børn og unge ser pornografi i en tidlig alder – om den bl.a. kan være drivkraften og motivationen for skadelige handlinger såsom billeddeling, nedladende sprog, sexistisk adfærd, fejlagtige opfattelser af seksuel intimitet og relationer og udøvelse af skadelige eller kriminel seksuel aktivitet.

Den seneste danske undersøgelse om unges brug af pornografi og indflydelsen deraf er fra 2006 og dermed før den voldsomme udvikling af pornografiske onlinematerialer. Og i dag har de fleste børn og unge mobile enheder og dermed direkte adgang til indhold på nettet, der på uheldig vis kan påvirke hjernens udvikling hos børn, som dermed er i fare for at udvikle uhensigtsmæssige handlings- og adfærdsmønstre som fx manglende indlevelse i konsekvenserne hos modparten – i samme stil som mobning.

Samtidig har mange børn under den lovpligtige alder på 13 år en profil på de sociale medier, og dermed også adgang til kilder, hvor de kan pådrage sig skader og dermed påvirke deres mentale sundhed. 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om Mental sundhed

Blandt børn og unge er der fundet følgende forekomst jf. Sundhedsstyrelsen:

− De fleste 11-15-årige rapporterer at have en høj grad af mental sundhed, men en del børn oplever følelsesmæssige forstyrrelser, lav livstilfredshed, at deres krop er forkert, ensomhed og manglende tro på egne kompetencer.

− 24 procent af piger og 9 procent af drenge i gymnasiet har dårlig mental sundhed, mens det for erhvervsskolerne er 27 procent af pigerne og 11 procent af drengene . 

− Der ses en sammenhæng mellem mental sundhed blandt unge i grundskolen, gymnasiet og på erhvervsuddannelser, og faktorer som fx hvor tæt kontakt og fortrolighed de har med deres forældre, om de har tætte venner, de kan tale med, om de trives på deres skole, og om de sover godt samt forældres økonomiske situation. 

Samtidig skal man være opmærksom på, at der kan være en årsagssammenhæng mellem dårlig mental sundhed og udvikling af psykisk sygdom, fx i forhold til angst og depression.

Beskytte børn og unges mentale sundhed

Det er dermed på tide og yderst relevant at få undersøgt omfanget af de digitale pornografiske og seksuelle påvirkninger i forhold til børn og unges mentale sundhed. Kan der være en sammenhæng mellem de forekomster, der er dokumenteret i Sundhedsstyrelsens publikation om mental sundhed i 2018 (link) hos børn og unge: følelsesmæssige forstyrrelser, lav livstilfredshed, at deres krop er forkert, ensomhed og manglende tro på egne kompetencer.

Ud fra en undersøgelse vil det være muligt at finde frem til, hvordan vi i større omfang kan sikrer børn og unges mentale trivsel og seksuelle sundhed i en digital kultur.

Hvad er mental sundhed? 

Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i Verdenssundhedsorganisationen WHO’s definition af mental sundhed som en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. 

Mental sundhed rummer to dimensioner, henholdsvis en oplevelsesdimension og en funktionsdimension. At opleve at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet samt at kunne klare dagligdags gøremål, som fx at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere dagligdagens forskellige udfordringer. 

I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke benyttes begreberne mental sundhed og trivsel synonymt. Dårlig mental sundhed og dårlig trivsel dækker over, når man fx oplever ikke at være overvejende glad, ikke kan gennemføre dagligdags gøremål eller indgå i sociale relationer.

(Kilde: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om Mental sundhed https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Forebyggelsespakke-Mental-sundhed)

Scroll to Top

Brug for hjælp
Kontakt os, hvis du oplever bekymrende adfærd hos børn og unge i enten hjem, institution, skole eller på ungdomsuddannelse, der kan relateres til deres brug af digitale medier eller færden på digitale platforme – og som er af seksuel karakter.

Kontakt os og få personlig rådgivning

Onsdage kl. 15 – 17

Udenfor vores gratis telefoniske rådgivningstid, kan du vælge at sende en besked

Det digitale univers står åben for enhver

Få guiden tilsendt som pdf: “Beskyt børn mod online pornografi”

*Du skrives samtidig op til at modtage mails med viden, rådgivning og tilbud. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Dine personoplysninger behandles efter gældende
persondatalov jf. vores Privatlivspolitik.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.