Konference om online pornografi og aldersbegrænsning

Mediesundhed for børn og unge bidrog som oplægsholder og deltog i den første af sin slags “Age Verification Virtual Conference for Pornography”, som fandt sted 16. – 18. juni 2020.

Sammen med foreningens formand deltog talspersoner fra i alt 29 lande. Der var bred repræsentation lige fra fra børnerettigheds- og børnebeskyttelsesorganisationer, advokater og akademikere til embedsmænd, politikere, undervisere, behandlere, forskere i neurovidenskab og teknologivirksomheder.

Konference og rapport

Udgangspunktet for konferencen var, at børn har krav på bedre digital beskyttelse. Beskyttelse især imod seksuelle overgreb og krænkelse af enhver slags, som sker via det digitale univers- herunder og især eksponering til onlinepornografi. Det blev understreget at regeringer verden over har en juridisk og moralsk forpligtelse til at foranledige, at behørig hensyn og beskyttelse af børnene sker.

Følgende rapport er opsummering af konferencen, udfærdiget og offentliggjort ultimo juli:

Age Verification Conference Report June 2020 

Age Verification bør ikke stå alene

Udover at påpege ansvaret hos regeringer i forhold til behovet for beskyttelse via lovindgreb, blev det desuden konkluderet på konferencen, at børn også har en lovformelig ret til god rådgivning, undervisning og støtte. Dette indebærer bl.a. omfattende og alderssvarende undervisning i såvel digital dannelse, for at gebærde sig sikkert på nettet, som i seksualitet og sex og den rolle, dette har for at udvikle sunde og fyldestgørende relationer. 

Det blev vurderet, at indsatserne bedst leveres i kontekst med almindelig vidensdeling og forebyggelse i den offentlige sundhedssektor og i uddannelsessektoren, hvor alle relevante parter bedst muligt kan blive inddraget.

Teknologier der kan begrænse børns adgang

I Danmark arbejder Mediesundhed for børn og unge intens og konstant på at oplyse danske ministre, politikere og relevante øvrige om behovet for robust og bæredygtig lovgivning, der kan hindre børns adgang til uegnet indhold på nettet, som fx pornografi, og hvor brugen af teknologi bliver en vigtig komponent.

Metoder til aldersbekræftelse er nemlig over de senere år avanceret betydeligt og er i dag på vej til at blive en veludviklet teknologi. Det blev under konferencen stadfæstet, at der findes såvel skalérbare som økonomisk overkommelige systemer, som kan begrænse adgangen til online pornosider for mindreårige under 18 år. Disse systemer er effektive samtidig med, at både voksne og børns privatlivsret respekteres.

Udviklingen følges nøje

Mediesundhed for børn og unge vil nøje følge udviklingen i de lande, som er langt med såvel udformning og implementering af lovgivning, såvel som de tekniske løsninger, der løbende udvikles og udbydes. 

Der forventes desuden inden længe afholdelse af en lignende konference, hvor det specielt vil være for interesserede og relevante politikere fra flere forskellige lande.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top

Brug for hjælp
Kontakt os, hvis du oplever bekymrende adfærd hos børn og unge i enten hjem, institution, skole eller på ungdomsuddannelse, der kan relateres til deres brug af digitale medier eller færden på digitale platforme – og som er af seksuel karakter.

Kontakt os og få personlig rådgivning

Onsdage kl. 15 – 17

Udenfor vores gratis telefoniske rådgivningstid, kan du vælge at sende en besked

Det digitale univers står åben for enhver

Få guiden tilsendt som pdf: “Beskyt børn mod online pornografi”

*Du skrives samtidig op til at modtage mails med viden, rådgivning og tilbud. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Dine personoplysninger behandles efter gældende
persondatalov jf. vores Privatlivspolitik.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.