I dit arbejde med børn og unge er den rigtige viden afgørende​

undervis med unges stemmer om online porno

Få fakta og citater fra 725 unge mellem 15 – 18 år om, hvordan bl.a. sociale medier påvirker opfattelsen af seksualitet og relationer. 

 • Spring over rollen som ekspert
 • Lad unge tale til unge
 • Bryd tavsheden i seksualundervisning
0
Ønsker
0
Emner
0
Citater
0
Statestikker

Det var rigtigt interessant for eleverne at læse og diskutere ud fra andre unges holdninger og oplevelser med fordele og ulemper ved seksuelt indhold online.

Gymnasielærer i samfundsfag, historie og business

Udarbejdet i 2021 i samarbejde med Sociolog og Fremtidsforsker Eva Steensig, MyResearch & Analyse Danmark samt Mediesundhed for børn og unge.

Fra kropsidealer til krænkelser: Det får du i rapporten

Visuelt indhold

Citater, grafer og videoer til undervisning

Hverdagen med sex online

Få indsigt i, hvordan unge bruger seksuelt indhold online og hvordan de er eksponeret - frivilligt som ufrivilligt

Konsekvenser

Hvordan eksponering kan påvirke unges tanker, adfærd og seksuelle relationer

Sex versus porno

Unges syn på, hvad forskellen er

Køn

Hvad piger og drenge kan opleve forskelligt

Ønsker fra de unge

Unges ønsker til samfundet & seksualundervisning

Anbefalinger fra eksperter

Forord, anbefalinger og tips til mere research

§ 29: Seksualundervisning i et digitalt perspektiv

Unge efterlyser, at seksualundervisning i skolen bl.a. giver dem viden om:

 • hvordan porno påvirker dem
 • hvilken forskel, der er på sex og porno
 • hvad et ansvarligt forbrug af sexuelt indhold online er for unge

Med fakta og citater fra 725 unge, kan du med rapporten fra 2021 i hånden facilitere en seksualundervisning, der imødekommer unges ønsker om at aftabuisere, at de bliver påvirket af sex og porno online. Vilkår for online grænser og samtykke rykker sig konstant.

Rapporten præsenterer unges oplevelser med online sex og porno med resultater fra den første landsdækkende undersøgelse i Danmark udført med kvantitativ og kvalitativ metode.

Den er udarbejdet af forening Mediesundhed for børn og unge i samarbejde med Sociolog og Fremtidsforsker Eva Steensig, MyResearch & Analyse Danmark. 

Rapporten fra 2021 viser bl.a., at

 • unge bliver ufrivilligt eksponeret for sex og porno på sociale- og digitale medier
 • sexuelt indhold online kan påvirke unges selvbilleder, adfærd,  kropsidealer og forventninger til sex, herunder øge nervøsitet  
 • grænser kan blive overskredet, når man modtager og deler billeder som fx dickpics
 • porno kan medvirke til, at unge overskrider egne eller andres grænser
 • sex og porno online inspirerer til seksuelle oplevelser, som nogle unge oplever som krænkelser og grænseoverskridende
 • nogle unge kan blive afhængige af at se porno 

Meget af det indhold, der findes på de digitale platforme, er præget af en seksualisering, der allerede i en tidlig alder påvirker børns forestillinger om og forhold til seksualitet og krop. Desuden kan deres måde at indgå i relationer til andre mennesker også påvirkes. I værste fald – og oftere end man tror, har børn og unge, uden deres forældres vidende, mulighed for direkte og uhindret adgang til pornosider, hvis indhold kan være meget voldsomt, og som kan have forskellige skadelige følgevirkninger alt afhængig af barnets eller den unges alder, temperament og modtagelighed.

Ikke alene indholdet på de digitale medier og platforme har betydning for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Måderne hvorpå de bruges, og den måde man færdes og navigerer på dem, er også af afgørende betydning for børn og unges erfaringer med at skabe relationer til andre mennesker og at være i dem. Børn og unge handler ofte uovervejet og baseret på følelser, hvorved de potentielt på forskellig vis og i mere eller mindre grad kan skade sig selv eller utilsigtet påføre andre skade.

Af eksempler på skadelige handlinger, som dit barn kan blive udsat for eller udsætte andre for, er bl.a. ulovlig billeddeling, sexting og grooming, som er grænseoverskridende og krænkende.

Det er derfor afgørende, at du som forælder tager ansvar for at forebygge, at dit barn kommer ud for sådanne situationer, og at gøre dette forudsætter, at du har viden, der gør dig i stand til at kende og være opmærksom de risici, der er ved at bruge, færdes og navigere på de sociale medier og platforme.

At skabe sunde rammer for dit barns færden i den digitale og virtuelle verden kan opleves som en uoverskuelig opgave. Som forælder oplever man ofte situationer, hvor man er i tvivl om, hvad man skal gøre, og hvordan man skal reagere og handle. Særligt i forhold til børn og unges seksualitet mangler forældre viden om, hvad der er normal udvikling, og hvilke former for interesser og adfærd hos børn og unge, der kan være udtryk for følgevirkninger af uhensigtsmæssige seksuelle påvirkninger.

De seksuelle påvirkninger på de digitale medier og platforme kan både ske direkte og indirekte, hvorfor det ofte kan være vanskeligt for både voksne, børn eller unge at gennemskue, hvad der er uhensigtsmæssigt og skadeligt.

Som forælder kan man være tilbøjelig til at underkende betydningen af påvirkningerne, fordi man mangler den nødvendige viden, der skal til for at kunne vurdere betydningen og vælge den mest hensigtsmæssige måde at handle på i den specifikke situation.

Seksualitet og relaterede emner er som regel ikke noget, der som en naturlighed tales om mellem forældre og børn eller unge.

For at styrke dit barns kompetencer i forhold til at forholde sig kritisk og reflekterende i den digitale verden samt for at støtte dit barn i dets udforskning af egne grænser og at lære det at respektere andres grænser, kræver det, at du tør springe ud i at tage snakken med dit barn om svære og tabuiserede emner, der kan være vanskelige og intime at tale om.

Scroll to Top

Brug for hjælp
Kontakt os, hvis du oplever bekymrende adfærd hos børn og unge i enten hjem, institution, skole eller på ungdomsuddannelse, der kan relateres til deres brug af digitale medier eller færden på digitale platforme – og som er af seksuel karakter.

Kontakt os og få personlig rådgivning

Onsdage kl. 15 – 17

Udenfor vores gratis telefoniske rådgivningstid, kan du vælge at sende en besked

Det digitale univers står åben for enhver

Få guiden tilsendt som pdf: “Beskyt børn mod online pornografi”

*Du skrives samtidig op til at modtage mails med viden, rådgivning og tilbud. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Dine personoplysninger behandles efter gældende
persondatalov jf. vores Privatlivspolitik.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.